Rejs kontenerowy w liczbach


Podczas rejsu w górę rzeki, na odcinku Gdańsk-Chełmno, zestaw rzeczny składający się z pchacza Tur oraz barki Galar 2, z ładunkiem 6 kontenerów 40-stopowych (150 ton ładunku), zużył 850 litrów paliwa (łącznie z pracą agregatu). Natomiast w drodze powrotnej, z podobnym ładunkiem, zużycie to wyniosło 270 litrów paliwa. Podczas całego rejsu średnie spalanie wyniosło ok. 42 litry/godzinę. Należy zaznaczyć, ze czas transportu został wydłużony o kilka godzin, z uwagi na działania promocyjne. Realny czas dopłynięcia barki z Portu Gdańsk do Chełmna wynosi 15 godzin, natomiast rejs powrotny to już tylko 8 godzin.

Zgodnie z dokumentem rejestracyjnym pchacza Tur W-01 może on pchać barki o łącznej ładowności nawet 2000 ton. Ilość zużytego paliwa przy większym ładunku i liczbie pchanych barek, nie ulega znaczącej zmianie. Efektywność zestawu rzecznego, składającego się np. z dwóch barek, przewożących 30 kontenerów o masie 24 ton, jest dużo większa od przewożenia ładunku ciężarówkami.

1 zestaw (pchacz i 2 barki), zabierając 30 kontenerów (720 ton), zużyłby podczas 15-godzinnego rejsu do Chełmna ok. 750 litrów paliwa, co przekłada się na zużycie 25 l na 1 kontener 40-stopowy. Rejs powrotny przy takim samym ładunku dałby zużycie ok. 216 l paliwa, czyli 7,2 l na kontener. W zużyciu uwzględniono także pracę agregatu podczas nocnych postojów.

Analogicznie ładunek 720 t musiałby zostać przetransportowany z Gdańska do Chełmna co najmniej przez 30 ciężarówek, co daje zużycie na odcinku 150 km, 1575 l paliwa (średnie spalanie ciężarówki 35 l na 100 km). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że w kierunku przeciwnym niezbędne byłoby zużycie kolejnych 1500 l paliwa. Do przewozu ww. ładunku niezbędne jest zatrudnienie 30 kierowców. Jednocześnie należy przyznać, że czas przewozu drogą lądową jest dużo szybszy, skierowany bezpośrednio do odbiorcy końcowego i nie wymaga dodatkowych operacji przeładunkowych.

Barka z kontenerami na Wiśle i tir na moście

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)