- Zdjęcia -

Wisła Cargo

Ostatni dzień rejsu

Przeładunek kontenerów w Chełmnie

Drugi dzień rejsu Tczew-Chełmno

Fot. Mikolaj Kuras dla UMWKP

Barka wpływa na dolną Wisłę - Rejs Wisła Cargo 2021

Załadunek kontenerów - Rejs Wisła Cargo 2021

Rejs 2017

Korzyści zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)