Podczas wtorkowego spotkania (18.05.2021 r.) Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych w Senacie poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące rewitalizacji dróg wodnych  MDW E30 – drogi odrzańskiej i E-40 – drogi wiślanej oraz  stanu prac nad 3 programami na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Zespół zapoznał się również z raportem z zrealizowanego pilotażowego rejsu z kontenerami drogami wodnymi MDW E70 i E40 z portu morskiego w Gdańsku do Chełmna #WislaCargo2021.

Więcej informacji na:

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13655,posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-drog-wodnych-w-senacie.html

Tematem ostatniego programu Polskie Regiony Live dostępnego na kanałach społecznościowych Polskie Regiony, był śródlądowy transport wodny oraz problematyka rewitalizacji dróg wodnych. Podczas rozmowy podsumowany został rejs kontenerowy Wisła Cargo 2021 oraz przedstawione zostały korzyści z zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmowym reportażem z rejsu Wisła Cargo 2021.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)
278post