Jednym z celów rejsu poza promocją żeglugi śródlądowej było również praktyczne sprawdzenie możliwości transportu drogą wodną oraz przeładunku towarów. Możliwości włączenia transportu wodnego do łańcucha dostaw, który w przyszłości mógłby przebiegać przez centrum województwa kujawsko-pomorskiego.

Śródlądowy transport wodny będzie jeszcze bardziej efektywny i konkurencyjny względem pozostałych gałęzi transportu jeśli zostaną usunięte wąskie gardła”, czyli miejsca uciążliwe dla prowadzenia żeglugi (progi, przemiały), odbudowana zostanie regulacja na dolnym odcinku Wisły (ostrogi, opaski) oraz zwiększona zostanie sieć portów i powstanie zaplecze przeładunkowe.

Optymalnym w tym przypadku rozwiązaniem może być budowa Węzła Logistycznego Bydgoszcz, a w szczególności elementu węzła jakim ma być Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski, która zintegruje żeglugę śródlądową z siecią transportową kraju oraz zapewni niezbędne zaplecze logistyczno-magazynowe.

Dzięki opracowaniom przygotowanym przez Samorząd Województwa, w tym m.in. Studium lokalizacyjnemu dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Koncepcji ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz, określono parametry przyszłego portu oraz zidentyfikowano potrzeby podmiotów gospodarczych z regionu, pod kątem optymalizacji operacji logistycznych i wykorzystania żeglugi śródlądowej.

Więcej na ten temat w opracowaniach:

Studium lokalizacyjne Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz

Podczas rejsu w górę rzeki, na odcinku Gdańsk-Chełmno, zestaw rzeczny składający się z pchacza Tur oraz barki Galar 2, z ładunkiem 6 kontenerów 40-stopowych (150 ton ładunku), zużył 850 litrów paliwa (łącznie z pracą agregatu). Natomiast w drodze powrotnej, z podobnym ładunkiem, zużycie to wyniosło 270 litrów paliwa. Podczas całego rejsu średnie spalanie wyniosło ok. 42 litry/godzinę. Należy zaznaczyć, ze czas transportu został wydłużony o kilka godzin, z uwagi na działania promocyjne. Realny czas dopłynięcia barki z Portu Gdańsk do Chełmna wynosi 15 godzin, natomiast rejs powrotny to już tylko 8 godzin.

Zgodnie z dokumentem rejestracyjnym pchacza Tur W-01 może on pchać barki o łącznej ładowności nawet 2000 ton. Ilość zużytego paliwa przy większym ładunku i liczbie pchanych barek, nie ulega znaczącej zmianie. Efektywność zestawu rzecznego, składającego się np. z dwóch barek, przewożących 30 kontenerów o masie 24 ton, jest dużo większa od przewożenia ładunku ciężarówkami.

1 zestaw (pchacz i 2 barki), zabierając 30 kontenerów (720 ton), zużyłby podczas 15-godzinnego rejsu do Chełmna ok. 750 litrów paliwa, co przekłada się na zużycie 25 l na 1 kontener 40-stopowy. Rejs powrotny przy takim samym ładunku dałby zużycie ok. 216 l paliwa, czyli 7,2 l na kontener. W zużyciu uwzględniono także pracę agregatu podczas nocnych postojów.

Analogicznie ładunek 720 t musiałby zostać przetransportowany z Gdańska do Chełmna co najmniej przez 30 ciężarówek, co daje zużycie na odcinku 150 km, 1575 l paliwa (średnie spalanie ciężarówki 35 l na 100 km). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że w kierunku przeciwnym niezbędne byłoby zużycie kolejnych 1500 l paliwa. Do przewozu ww. ładunku niezbędne jest zatrudnienie 30 kierowców. Jednocześnie należy przyznać, że czas przewozu drogą lądową jest dużo szybszy, skierowany bezpośrednio do odbiorcy końcowego i nie wymaga dodatkowych operacji przeładunkowych.

Barka z kontenerami na Wiśle i tir na moście

 

 

Tematem wczorajszego programu Samorządni (TVP Bydgoszcz) był m.in. nasz rejs kontenerowy dolną Wisłą. Oprócz wstępnych wniosków i relacji z przeprowadzonego rejsu, dyskutowano o potencjale gospodarczym Wisły i planach budowy stopnia wodnego w Siarzewie.
Gośćmi programu byli Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich, Roman Rogalski – Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, dr Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP (Parlamentarny Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły) oraz dr Michał Habel – profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zapraszamy do obejrzenia programu na stronie: https://bydgoszcz.tvp.pl/7084935/samorzadni

Z dniem dzisiejszym kończymy nasz 4-dniowy rejs. Sześć kontenerów eksportowych dotarło na wybrzeże w Porcie Gdańsk, skąd wyruszą w dalszą drogę transportem morskim.

Ostatnie cztery dni rejsu kontenerowego to między innymi, ponad 300 km przebytej trasy drogą wodną śródlądową, 12 kontenerów 40-stopowych (300 ton), 17 godzin rejsu w górę rzeki, 10 godzin w dół, kilkadziesiąt osób zaangażowanych w całe wydarzenie i nadzieja, że to nie ostatnie takie przedsięwzięcie.

Dziękujemy za udział i wsparcie naszych Partnerów, w szczególności:

oraz operatorowi rejsu firmie VAN Cargo SA z siedzibą w Warszawie.

Już wkrótce przedstawimy podsumowanie całego projektu.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

Sukcesem zakończyła się dzisiejsza operacja przeładunku dwunastu, 40-stopowych kontenerów (300 ton) na nabrzeżu wiślanym. Późnym popołudniem, 7 kwietnia, po przebyciu ponad 150 kilometrów i 17 godzinach rejsu, barka dotarła do Chełmna.
 
Kontenery zawierające komponenty do produkcji dla Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO), zostały przeładowane na ciężarówki, po czym towar trafił do magazynów przedsiębiorstwa w regionie. Z kolei sześć kontenerów eksportowych, z materiałami wyprodukowanymi przez kujawsko-pomorskie firmy, trafiło na barkę, która po kilku godzinach wyruszyła z powrotem w kierunku Gdańska. Stamtąd, już następnego dnia, towar trafi drogą morską na cały świat. W operacji wziął udział mobilny dźwig w klasie 250 ton.

   
Więcej zdjęć z dzisiejszego przeładunku w Chełmnie w galerii.
W dniu dzisiejszym od samego rana, po technicznym nocnym postoju w Tczewie, kontynuowany był rejs kontenerów w stronę Chełmna.
Około godziny 9:00 barka znajdowała się na 886 km rzeki Wisły, na wysokości wejścia na Nogat – śluza Biała Góra, po godzinę dopłynęła do Korzeniewa. Pomimo silnego wiatru, który utrudniał nawigację, już o godz. 13:30 mieszkańcy Grudziądza mogli zobaczyć nas zestaw rzeczny z kontenerami.
Pierwszy etap transportu kontenerów w górę Wisły zakończył się około godziny 17:00 w Chełmnie.
Cały, 150-kilometrowy odcinek z Portu Gdańsk do Chełmna, zestaw pchany pokonał w 17 godzin. Stabilne warunki hydrologiczne, odpowiednia głębokość dla tego typu jednostki oraz dobrze oznakowany szlak wodny, sprzyjały rejsowi.

   

07.04.2021 Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Po południu 6 kwietnia, zestaw rzeczny pokonał jedyną na swojej drodze śluzę w Przegalinie. Niedawno wyremontowana Śluza Południowa jest obiektem o długości 188 m i szerokości 11,9 m.

Śluza łączy Wisłę z Martwą Wisłą. Jest to nowoczesny, zautomatyzowany obiekt, wybudowany w latach osiemdziesiątych. Jej wschodnie wrota skonstruowano w taki sposób, aby służyły także jako wrota przeciwpowodziowe. Śluza posiada sygnalizację świetlną. Barka z ładunkiem kontenerów dotrze dziś wieczorem do nabrzeża w Tczewie.

Zapraszamy do galerii

Pierwszy transport kontenerów dolną Wisła do Chełmna rusza dziś z Portu Gdańsk. Z samochodów ciężarowych na barkę typu Galar, przeładowywane są 40-stopowe kontenery z zaopatrzeniem m.in. dla Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych.

Łączny tonaż ładunku „importowego” wynosi ok. 150 ton. Operacja przeładunkowa na Nabrzeżu Szczecińskim, z wykorzystaniem suwnicy kontenerowej, potrwa około godziny, po czym nastąpi zabezpieczenie kontenerów na pokładzie.

Pilotażowe przedsięwzięcie ma na celu określenie warunków brzegowych, które należy spełnić, aby transport kontenerów drogą wodną był atrakcyjny cenowo i konkurencyjny wobec innych przewozów. Barka typy Galar jest w stanie wziąć na pokład nawet 18 kontenerów 40-stopowych (2 warstwy), a pchacz poprowadzić zestaw składający się z 4 pontonów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z załadunku

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)
Copyright 2024
113post