Żegluga śródlądowa w programie Polskie Regiony Live


Tematem ostatniego programu Polskie Regiony Live dostępnego na kanałach społecznościowych Polskie Regiony, był śródlądowy transport wodny oraz problematyka rewitalizacji dróg wodnych. Podczas rozmowy podsumowany został rejs kontenerowy Wisła Cargo 2021 oraz przedstawione zostały korzyści z zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)