Żegluga śródlądowa i jej możliwości


W Europie transport wodny śródlądowy odgrywa ważną rolę, ponad 37 000 kilometrów dróg wodnych łączy setki miast i regionów przemysłowych. Trzynaście państw członkowskich posiada wzajemnie połączoną sieć dróg wodnych. W Polsce na tą chwilę sytuacja żeglugi śródlądowej wygląda nieco inaczej, żegluga śródlądowa nie odgrywa, aż tak znaczącej roli w systemie transportowym, a jest to związane głównie z niedostatecznym zagospodarowaniem dróg żeglownych.

Niemniej jednak warto zwrócić uwagę jakie korzyści i możliwości niesie za sobą wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych. W porównaniu z innymi rodzajami transportu, żegluga śródlądowa charakteryzuje się niezawodnością, efektywnością energetyczną i dużą zdolnością do zwiększonej eksploatacji. Bez wątpienia jest konkurencją dla transportu drogowego i kolejowego. Związane jest to w szczególności z tym, że oferuje przyjazną dla środowiska alternatywę zarówno pod względem zużycia energii, jak i emisji hałasu. Ponadto śródlądowy transport wodny zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, zwłaszcza towarów niebezpiecznych, jak również przyczynia się do odciążenia przeciążonych sieci drogowych w gęsto zaludnionych regionach. W 2019 r. odnotowano 5 wypadków żeglugowych, przy czym żaden z nich nie dotyczył przewozu ładunków niebezpiecznych. Oprócz korzyści środowiskowych można wskazać również na korzyści ekonomiczne żeglugi śródlądowej. Transport wodny jest najtańszym sposobem na przemieszczanie różnego rodzaju ładunków.

Należy zwrócić również uwagę, że wykorzystanie śródlądowego transportu wpisują się w krajową politykę transportową oraz prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury działania propagujące wykorzystanie alternatywnych gałęzi transportu i przerzuceniu części ładunków z transportu drogowego na kolei i transport wodny. Co więcej wykorzystanie żeglugi śródlądowej jest działaniem zgodnym z dyrektywami unijnymi. Unia Europejska kładzie bardzo duży nacisk na rozwój śródlądowych dróg wodnych w celu połączenia szlaków międzynarodowych, aby uzyskać stabilny system na całym swoim obszarze. Dąży również do zmian ukierunkowanych na zwiększeniu udziału bardziej efektywnych oraz przyjaznych środowisku gałęzi transportu.

Więcej infografik dostępnych jest w galerii Korzyści zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)