Węzeł Logistyczny Bydgoszcz


Jednym z celów rejsu poza promocją żeglugi śródlądowej było również praktyczne sprawdzenie możliwości transportu drogą wodną oraz przeładunku towarów. Możliwości włączenia transportu wodnego do łańcucha dostaw, który w przyszłości mógłby przebiegać przez centrum województwa kujawsko-pomorskiego.

Śródlądowy transport wodny będzie jeszcze bardziej efektywny i konkurencyjny względem pozostałych gałęzi transportu jeśli zostaną usunięte wąskie gardła”, czyli miejsca uciążliwe dla prowadzenia żeglugi (progi, przemiały), odbudowana zostanie regulacja na dolnym odcinku Wisły (ostrogi, opaski) oraz zwiększona zostanie sieć portów i powstanie zaplecze przeładunkowe.

Optymalnym w tym przypadku rozwiązaniem może być budowa Węzła Logistycznego Bydgoszcz, a w szczególności elementu węzła jakim ma być Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski, która zintegruje żeglugę śródlądową z siecią transportową kraju oraz zapewni niezbędne zaplecze logistyczno-magazynowe.

Dzięki opracowaniom przygotowanym przez Samorząd Województwa, w tym m.in. Studium lokalizacyjnemu dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Koncepcji ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz, określono parametry przyszłego portu oraz zidentyfikowano potrzeby podmiotów gospodarczych z regionu, pod kątem optymalizacji operacji logistycznych i wykorzystania żeglugi śródlądowej.

Więcej na ten temat w opracowaniach:

Studium lokalizacyjne Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)