Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych w Senacie


Podczas wtorkowego spotkania (18.05.2021 r.) Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych w Senacie poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące rewitalizacji dróg wodnych  MDW E30 – drogi odrzańskiej i E-40 – drogi wiślanej oraz  stanu prac nad 3 programami na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Zespół zapoznał się również z raportem z zrealizowanego pilotażowego rejsu z kontenerami drogami wodnymi MDW E70 i E40 z portu morskiego w Gdańsku do Chełmna #WislaCargo2021.

Więcej informacji na:

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13655,posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-drog-wodnych-w-senacie.html

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)