- O projekcie -

EMMA Extension (Zwiększenie i rozbudowa mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych) jest kontynuacją projektu EMMA współfinansowanego w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Partnerzy:

Realizacja projektu EMMA zakończyła się formalnie wraz z końcem lutego br., natomiast jeszcze w czasie trwania projektu podjęte zostały starania o jego kontynuację w formie projektu wdrażającego wypracowane w projekcie głównym rozwiązania. Do udziału w projekcie „zaproszeni” zostali w partnerzy z wszystkich krajów biorących dotąd udział w projekcie. Spośród polskich partnerów (dotychczas było ich 4) do dalszej współpracy zaproszony został Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (reprezentujący administrację rządową) oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt kontynuowany będzie przez blisko dwa lata (2019-2021), a nasze działania obejmą m.in. organizację i promocję dwóch pilotażowych – komercyjnych rejsów na MDW E40 i E70. Zaangażowanie spedytorów, operatorów portów morskich i śródlądowych, armatorów i przedsiębiorstw będzie testowane pod kątem możliwości transportu różnych rodzajów towarów na różnorodnych odcinkach śródlądowych dróg wodnych. Na wybranych odcinkach E40 i E70 zorganizowane zostaną co najmniej dwa publiczno-komercyjne rejsy. Towarzysząca rejsom kampania informacyjna skierowana zostanie do ogółu społeczeństwa i firm co podkreśli ekonomiczne korzyści płynące z żeglugi śródlądowej. Ponadto będziemy uczestniczyć i wspierać pozostałe działania projektowe w tym m.in.: digitalizację i wzmocnienie usług informacji rzecznej i ruchu statków, a także wspieranie nowych koncepcji logistycznych i działań pilotażowych poprzez lepszą integrację żeglugi śródlądowej i wdrożenie nowych usług.

Czytaj więcej: http://www.project-emma.eu/

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń, Poland
56 621 83 32
drogiwodne@kujawsko-pomorskie.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach transnarodowego projektu EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego)